33

Strona główna

1301517796|%e %b %Y, %H:%M %Z|agohover

Pustostan głów przyszłego motoru gospodarki polskiej przeraża - priorytety jednostek ograniczające się do znalezienia posłuchu w stadku niemądrzejszych lub heroiczna walka ponad posiadane zdolności, by stać się przybocznym bohaterem lidera owego stadka, są zwykłym traceniem cennego czasu. Grupa zaciemnionych owieczek warunkowo wydających westchnienia zachwytu na sygnał historii lepionej kitem…
Zbyt duże przejęcie, przyćmiewające zdrowy rozsądek i trzeźwość oceny sytuacji, może być zagładą dla grupy, której lider ma sporo chęci, lecz brak wizji, wyobraźni, zdolności strategicznego myślenia. Redundancja informacji przyćmiewa istotę rzeczy i prowadzi do utraty celu, do którego grupa zmierza. Dezinformacja jest również zgubna. Brak obiegu odpowiedniej dawki informacji dla danej grupy członków może wywołać zobojętnienie owych jednostek.
Brak stanowczości i wiary we własne zdolności przywódcze lidera, podsycane pełnymi niepewności komunikatami do członków grupy, jest otwartą bramą dla manipulatorów. Bardzo łatwo jest pokierować taką grupą z zupełnie nieuprawnionego miejsca. Zupełny brak doświadczenia lidera jest dla manipulatora okazją, do wyrobienia sobie długoterminowego kierowania grupą. Oczywiście do czasu, gdy owy niedoświadczony lider nie zdobędzie pewności siebie na objętym stanowisku i nie postanowi działać w oparciu o jedynie własne przemyślenia. Doświadczenie dowodzi, że w grupie przyszłego motoru polskiej gospodarki jest to szalenie łatwe.
Szare jednostki pozorujące przyswojenie wiedzy, to zupełne marnotrawstwo edukacji wyższej w naszym kraju. Gigantyczna choroba nieumiejętności wykorzystania wiedzy, koncepcji i teorii w praktyce staje się z roku na rok coraz powszechniejsza. Często towarzyszą jej objawy braku podejmowania prób weryfikacji "przyswajanej" wiedzy. Dotkliwe są też w okresie najintensywniejszego rozwoju choroby czynniki podsycające jej ewolucję, a mianowicie ignorancja grona pedagogicznego wobec potrzeby połączenia wszystkich obszarów wiedzy w jeden zbiór, którego podzbiory namiętnie się przenikają, nachodzą na siebie, wdają się w kopulację, tworząc podłoże pod narodziny nowych teorii i narzędzi jakie może spłodzić nauka dla gospodarki.
Egoizm…
Nihilizm…
Hedonizm…

Dodaj nową wypowiedź
lub Zaloguj się jako użytkownik serwisu Wikidot.com
(nie będzie opublikowany)
- +
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License